O nA?s …

proofread online

VA?A?enA� zA?kaznA�ci,

 

zde jsou odpovA�di na vaA?e nejA?astA�jA?A� otA?zky

 

DennA� pro vA?s chystA?me devA�t druhA? jA�delA�a jednu polA�vku.

JA�dlo je kaA?dA? den A?erstvA�, vyrobenA� z A?erstvA?ch surovin.

*

Nejsme restaurace.

*

SluA?by zajiA?A?ujeme celoroA?nA� od pondA�lA� do pA?tkuA�

(mimoA�vA?noA?nA�ch svA?tkA?, Silvestra, NovA�ho rokuA�a VelikonoA?nA�ho pondA�lA�).

*

NabA�zA�me zdarma zapA?jA?enA� jA�dlonosiA?A?

A?iA�moA?nost dodA?nA� pokrmA?

v zatavenA?ch jednorA?zovA?ch obalech.A� cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram, cheap citalopram.

SamozA�ejmA�, pokud mA?te svoje obaly, dostanete jA�dlo do nich.

Pro velkA� odbA�ratele mA?me vA?rnice.

*

ObjednA?vkyA� jsou pA�ijA�mA?ny :

– vyplnA�nA�m jA�delnA�ho lA�stku, kterA�A�rozvA?A?A�me vA?dy ve A?tvrtek

a nA?slednA� v pA?tek vybA�rA?me podepsanA� a vyplnA�nA�

– mailem na hotovkyminutkymb@seznam.cz

– telefonicky na A?A�slo 605 939 495

*

NenA� podmA�nkou kaA?dodennA� odbA�r,

je moA?no po domluvA� objednA?vat ze dne na den.

*

Platby pA�ijA�mA?me standardnA�A�v pA?tek za uplynulA? tA?den,

po dohodA� pA�evodem na A?A?et.

PA�ijA�mA?me stravenky.

Doprava jA�del je zdarma.

Cena jA�dla s polA�vkou do jA�dlonosiA?e je 70 KA?.

Cena jA�dla s polA�vkou do jednorA?zovA?ch zatavenA?ch obalA? je 75 KA?.

DA?chodcA?mA�A�koda Auto je po pA�edloA?enA�

prA?kazu dA?chodce poskytovA?na sleva ve vA?A?i 16 KA?.

DA�kuji za vA?A? A?as,

kterA? jste vA�novali tA�mto informacA�m

a tA�A?A�m se na naA?i budoucA� spoluprA?ci.

Milan A?ervenA? s kolektivem

A�