O nA?s

proofread online

VA?A?enA� zA?kaznA�ci,

 

zde jsou odpovA�di na vaA?e nejA?astA�jA?A� otA?zky:

 

DennA� pro vA?s chystA?me devA�t druhA? jA�del a jednu polA�vku.

JA�dlo je kaA?dA? den A?erstvA�, vyrobenA� z A?erstvA?ch surovin.

*

Nejsme restaurace.

*

SluA?by zajiA?A?ujeme celoroA?nA� od pondA�lA� do pA?tku

(mimo VA?noA?nA�ch svA?tkA?, Silvestra, NovA�ho roku a VelikonoA?nA�ho pondA�lA�).

*

NabA�zA�me zdarma zapA?jA?enA� jA�dlonosiA?A??

A i moA?nost dodA?nA� pokrmA? where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line, where can i buy cialis on line.

v zatavenA?ch jednorA?zovA?ch obalech?

SamozA�ejmA� ano, pokud mA?te svoje obaly, dostanete jA�dlo do nich.

Pro velkA� odbA�ratele mA?me vA?rnice.

*

ObjednA?vkyA� jsou pA�ijA�mA?ny :

– vyplnA�nA�m jA�delnA�ho lA�stku, kterA? vA?m rozvezeme vA?dy ve A?tvrtek

a nA?slednA� v pA?tek vybA�rA?me podepsanA? a vyplnA�nA?

– mailem na hotovkyminutkymb@seznam.cz.

– telefonicky na A?A�slo 605 939 495

*

NenA� podmA�nkou kaA?dodennA� odbA�r,

je moA?no po domluvA� objednA?vat ze dne na den.

*

Platby pA�ijA�mA?me standardnA� v pA?tek za uplynulA? tA?den,

po dohodA� pA�evodem na A?A?et.

PA�ijA�mA?me stravenky.

Doprava jA�del je zdarma.

Cena jA�dla s polA�vkou do jA�dlonosiA?e je 70 KA?.

Cena jA�dla s polA�vkou do jednorA?zovA?ch zatavenA?ch obalA? je 75 KA?.

DA?chodcA?m A�koda Auto je po pA�edloA?enA�

prA?kazu dA?chodce poskytovA?na sleva ve vA?A?i 16 KA?.

DA�kuji za vA?A? A?as,

kterA? jste vA�novali tA�mto informacA�m

a tA�A?A�mm se na naA?i budoucA� spoluprA?ci.

Milan A?ervenA? s kolektivem.